ارغوانی

زود گذشت.

فکرش را هم نمیکرذم

روزگارم یه این راحتی پرپر بشه

 

هر روزم یک رنگ شده

یک روز ارغوانی

روز بعد سفید

و روز بعد ...

سفید رو دوست ندارم

با یک نقطه زشت میشه

 

ارغوانی بهتره

 

/ 6 نظر / 47 بازدید
چوپان

نکنه خاطرخواه ارغوان شدی؟

چوپان

بزن سریال زمانه. شبکه سه. جا واسه خاطرخواهی داره