پست های ارسال شده در مهر سال 1390

کبریت 3

با جابجایی سه چوب کبریت سه مربع متساوی بسازید                                                                                                                                
/ 0 نظر / 54 بازدید

کبریت 2

با جابجا کردن 2 کبریت 5 مربع بسازید  هیچ کبریتی حذف نشود و مربع ها هم اندازه باشند    ...                                                                                                           ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید