فمنیسم

هی میگن تو این جامعه به خانم ها ظلم میشه!!

داماد کلی خرج میکنه بعد میگن شب عروسی ! چرا نمیگن شب دامادی

از این بدتر یک رشته درست کردن اسمشو گذاشتن مامایی .

چرا رشته ای به نام بابایی نداریم !!چشمک

/ 3 نظر / 47 بازدید
گم کرده

[قهقهه] ای خدااااا شما چرا گیر دادین به این دلخوش کنک های خانوما. اصلن همینارم شما آقایون واسه سرگرم کردن خانوما ساختین .خودتونم بهش معترض می شید!؟

گم کرده

چه بدبختی آخه!؟ شما دلتون پره میذارین سر خانوما!؟ مثلاً چه خرجی؟

گم کرده

به مناسبت روز جوان مورد عفو قرار گرفتی به شرط اینکه دیگه تکرار نشه. روزتون مبارک. برو حالشو ببر با بخششت[چشمک]