اسباب بازی

 

عهد کردم چونکه بردم نام او     باز گویم رمزی از انعام او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/ 2 نظر / 38 بازدید
یک دیوانه از نوع عاشق

آنکه چشمان تو را اینهمه زیبا می کرد کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد یا نمی داد به تو اینهمه زیبایی را یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد