رسم من این است

رسم ما این است
رسم ما آن است
ما رسم داریم که ...
ما رسم داریم در شب عروسی ....
ما رسم داریم وقتی اولین بار به خانه ی ما میایید ....
ما رسم داریم در شب یلدا ....
ما رسم داریم در نوروز ....
ما رسم داریم مهمان که می آید...

ترجیح میدهم رسم های درست را هم در زمان و مکان خود انجام ندهم تا اسم رسم روی آن نگذارند (در این جد)چشمک
اگر می توانستم همه ی پیچ و مهره های رسم هایتان را در می آوردم مژه

بعد نوشت:

منظورم از رسم بیشتر ، رسم و رسومات ازدواج و مربوط به ازدواج است

/ 2 نظر / 62 بازدید
گم کرده

ما رسممون اینه چند وقت در میان حالی از دوستان بپرسیم!!!

عمه

سلام.همه ی رسم ورسومات که بدنیست .رسم شماحتماخیلی ازاردهنده است .وگرنه اولین بارهرکی نباشه تازه عروس بره بهش تحفه ای میدن ویا استقبال بیشتری میکنند