مادرم

مادرم فرشته است

ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند...

زیرا به پایش

من را بسته بودند

برادرم را

پدرم را

و همه ی

زندگیش را

معذرت میخواهم نیوتون

راز جاذبه

مادر

من است

معذرت میخواهم ادیسون

چرا که مادرم اولین چراغ زندگی من است

معذرت میخواهم انیشتین

فورمولهای تو از توضیح مادر من عاجزند

رومئو

همه راه ها به عشق مادرم ختم میشود

مادرم عشق من است

 

...

میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید ..

مادر است دیگر...

 

 

                                                                                       .......................

/ 1 نظر / 36 بازدید