روزه

- چرا روزه میگیری؟

-- تو چرا روزه نمیگیری؟

- خدا گفته هرکی روزه براش ضرر داره یا اگر روزه بگیره براش مشکلی پیش میاد روز نگیره .

--مگه چه مشکلی پیش میاد .

- من وقتی روزه میگیرم خیلی گرسنم میشه.

 

------------- 

/ 3 نظر / 36 بازدید
عليرضا

اسفند دود کردیم . روزه را که باطل نمی کند ؟

[لبخند] تا مدتي قسمت نظرات اين پست فعال نبود.