قصه ی این روزای من

قرار است آدم شویم

قرار است دیگر این عاشورا  آدم شویم .

قرار بود دیگر آن رمضان آدم شویم .

قصه عاشورا هم قصه ی درس خواندنمان شده  .

قرار است از شنبه ی اینده شروع  به درس خواندن کنیم .

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
چوپان

بد و خوب اگر کسی ما را ببیند می گوید این از تبار عاشوراییان است.

شادی

خوبیش اینه که تصمیم داریم بالاخره آدم بشیم اما وای به حال اونائی که فکر می کنن آدم هستن و هیچ وقت حتی تصمیم به آدم شدن نخواهند داشت. زیبا نوشنید تشکر